۷ روستا از جود طالبان در شیندند پاکسازی شد

۷ روستا از جود طالبان در شیندند پاکسازی شد

در ادامه عملیات عزم در ولسوالی شیندند هرات شب گذشته ۴ طالب بازداشت شدند و ۷ روستا نیز از وجود طالبان پاکسازی شده است. جیلانی فرهاد مسئول رسانه ای اداره محلی هرات به تلویزیون چکاد گفت که این افراد شب گذشته درنتیجۀ بازرسی...