۷ آدم‌ربا در هرات به دام امنیت ملی افتادند

۷ آدم‌ربا در هرات به دام امنیت ملی افتادند

هفت تن به شمول یک زن به اتهام آدم‌ربایی در شهر هرات بازداشت شدند. این افراد در عملیات‌های سربازان ریاست امنیت ملی بازداشت‌شده و به چندین مورد آدم‌ربایی ازجمله ربودن یک شهروند ایرانی اعتراف نموده‌اند. در خبرنامه دفتر...