۷۰ فیصد خاک شیندند از وجود طالبان پاک‌سازی شد

۷۰ فیصد خاک شیندند از وجود طالبان پاک‌سازی شد

طالبان با از دست دادن ۷۰ فیصد اراضی تحت کنترلشان در ولسوالی شیندند، متحمل تلفات سنگین انسانی و خسارات هنگفت مالی شدند. بر اساس خبرنامۀ دفتر رسانه‌ای اداره محلی هرات همزمان باختم مرحله نخست عملیات عزم در ولسوالی شیندند،...