۷۰ شورشی در بادغیس از طالبان جدا شدند

۷۰ شورشی در بادغیس از طالبان جدا شدند

امروز حدود ۷۰ مخالف مسلح حکومت در ولسوالی قادس ولایت بادغیس سلاح هایشان را به زمین گذاشتند و به پروسه صلح پیوستند. گفته شده شماری از سربازان پولیس محلی که چندی پیش در ولسوالی قادس به طالبان پیوستند نیز جز همین گروه...