۶ پروژه انکشافی در جوزجان مورداستفاده مردم قرار گرفت

۶ پروژه انکشافی در جوزجان مورداستفاده مردم قرار گرفت

وزارت احیا و انکشاف دهات، با نشر خبرنامه‌ای گفته است: شش پروژه انکشافی برنامه همبستگی ملی به هزینه نزدیک به ۸ میلیون افغانی در ولسوالی‌های آقچه، درزاب و شهر شبرغان ولایت جوزجان تکمیل و مورداستفاده مردم قرارگرفته...