۶ قاچاقبر مواد مخدر در بغلان به دام افتادند

۶ قاچاقبر مواد مخدر در بغلان به دام افتادند

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله از بازداشت شش قاچاقچی بزرگ با هفت‌صد کیلو گرام مواد مخدر نوع تریاک خبر داد. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله امروز در یک کنفرانس خبری گفت: «قاچاقچیانی که...