۵ طالب در کمین نظامیان کشور در فراه کشته و زخمی شدند

۵ طالب در کمین نظامیان کشور در فراه کشته و زخمی شدند

درنتیجۀ کمین نظامیان کندک سوم لوای هفتم پولیس امن و نظم عامه در غرب کشور ۲ طالب سلاح دار در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه کشته شدند و ۳ تن دیگر هم زخم برداشتند. در خبرنامه لوای هفتم پولیس امن و نظم عامه که یک کاپی آن به بخش...