۵ دانشجو در غور ربوده شدند

۵ دانشجو در غور ربوده شدند

مردان مسلح ناشناس صبح امروز در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور، ۵ دانشجو را ربودند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد گفت این دانشجویان زمانی اختطاف شدند که صبح امروز در مسیر ولسوالی دولتیار – لعل در حرکت...