۵۲ سرباز در غور سوگند وفاداری یاد کردند

۵۲ سرباز در غور سوگند وفاداری یاد کردند

۵۲ سرباز پس از سپری کردن آموزش‌های مسلکی امروز از تولی تعلیمی فرماندهی امنیه ولایت غور سند فراغت گرفتند. محمد زمان عظیمی آمر امنیت فرماندهی امنیه این ولایت در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت که این افراد پس‌ازاین به...