۵۰ کشته و زخمی، نتیجۀ درگیری تازه داعش و طالبان

۵۰ کشته و زخمی، نتیجۀ درگیری تازه داعش و طالبان

درگیری میان طالبان و افراد وابسته به داعش در ننگرهار، از هردو طرف پنجاه کشته و زخمی برجا گذاشته است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار گفته است که در جریان این درگیری ۴ عضو گروه داعش و ۱۱ عضو گروه طالبان...