۵۰ هزار بست خالی چه شد؟

۵۰ هزار بست خالی چه شد؟

وزیر کار و امور اجتماعی و یک مقام کمیسیون اصلاحات اداری برای پاسخگویی به بست‌های خالی اداری و جذب نیروی کار در برنامه سی بی آر، به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند. چندی پیش رییس‌جمهور از موجودیت ۵۰ هزار بست خالی در...