۴ نظامی افغان در فراه، شکار ماین شدند

۴ نظامی افغان در فراه، شکار ماین شدند

در اثر انفجار یک حلقه ماین کنار جاده‌ای در فراه ۴سرباز پولیس ملی کشته شدند. اقبال باهر، سخنگوی فرماندهی امنیۀ فراه به تلویزیون چکاد گفت: «ساعت هفت صبح امروز، موتر رنجر پولیس ملی با یک حلقه ماین کنارجاده‌ای برخورد که در...