۴ سارق در غور پس از بازداشت دست به خودکشی زدند

۴ سارق در غور پس از بازداشت دست به خودکشی زدند

پولیس ولایت غور ۴ سارق را از مرکز شهر فیروزکوه بازداشت کرده است. مسئولین امنیتی غور گفتند که این افراد یک سیف را با مقدار "دو صد چهل‌وپنج هزار و شش صد افغانی" از یک دکان سرقت کرده بودند که پس از لحظاتی از سوی نیروهای کشفی...