۴۷۰ بانو از آکادمی پولیس در کابل سند فراغت گرفتند

۴۷۰ بانو از آکادمی پولیس در کابل سند فراغت گرفتند

وزارت امور داخله امروز فراغت ۴۷۰ تن از دانشجویان بانوی آکادمی پولیس را در کابل جشن گرفت. فراغت این بانوان با حضور وزیر امور داخله، سفیر ترکیه و شماری از مقام‌های دیگر حکومتی برگزار شد. نور الحق علومی، وزیر داخله خطاب به...