۴۵۰ مکتب کشور به سیستم برق آفتابی مجهز می‌شوند

۴۵۰ مکتب کشور به سیستم برق آفتابی مجهز می‌شوند

حنیف بلخی، وزیر معارف کشور که امروز سه‌شنبه تفاهم‌نامه مساعدت ۲۶٫۸ میلیون دالری را با نهادهای بناد آسیا، ورلدویژن و اکتید به امضا رساند، گفت که این کمک‌ها در زمینه‌های مختلف از سوی وزارت معارف به‌مصرف می‌رسد. وزیر...