۴۱ پروژه انکشافی در بغلان به بهره‌برداری رسید

۴۱ پروژه انکشافی در بغلان به بهره‌برداری رسید

مسئول ساحه‌ای برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت بغلان می‌گوید که ۴۱ پروژۀ انکشافی این برنامه به هزینه بیش از ۵۶ میلیون ۷۱ هزار افغانی در بغلان به بهره‌برداری سپرده‌شده است که از مزایای این پروژه‌ها...