۴۰ درصد کودکان افغان توان رفتن به مکاتب را ندارند

۴۰ درصد کودکان افغان توان رفتن به مکاتب را ندارند

صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که در ۲۲ کشور جنگ‌زده نزدیک به ۲۴ میلیون کودک در مناطق ناامن این کشورها از دسترسی به مکتب محروم هستند. یونیسف با انتشار گزارشی از وضعیت کودکان در کشورهای...