۴۰ دختر مبارز “موی تای” در کابل باهم رقابت کردند

۴۰ دختر مبارز “موی تای” در کابل باهم رقابت کردند

ششمین دور رقابت‌های انتخابی ورزش "موی تای" دختران، امروز در کابل آغاز شد. عزیز ظفر آصفی مسئول نشرات فدراسیون موی تای گفت: در این رقابت‌ها پنجاه ورزشکار از شش کلپ شهر کابل شرکت دارند که در ده وزن باهم به رقابت...