۳ کشته و زخمی طالبان در مقر بادغیس

۳ کشته و زخمی طالبان در مقر بادغیس

گزارش‌ها از ولسوالی مقر بادغیس حاکی است که ۳ تن از طالبان مسلح در جریان کارگذاری ماین دست داشته‌شان کشته و زخمی شدند. سرپرست ولسوالی مقر با تأیید این خبر گفته که بعدازظهر روز ۵ شنبه گذشته ۳ فرد وابسته به طالبان مسلح در...