۳ میلیون کودک افغان در معرض خطر قرار دارند

۳ میلیون کودک افغان در معرض خطر قرار دارند

موسسه بین‌المللی حمایت از کودکان، برنامه سه‌ساله‌اش را برای حمایت از کودکان افغان در سراسر کشور اعلام کرد که این برنامه سه‌ساله مورد استقبال گرم وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفت. واصل نور مهمند معین وزارت کار و امور...