۳ مرد گم‌شده‌ با نوشتن کلمه “کمک ” در ساحل جزیره نجات پیدا کردند

۳ مرد گم‌شده‌ با نوشتن کلمه “کمک ” در ساحل جزیره نجات پیدا کردند

در یک اقدام جالب، سه مردی که برای سه روز در یک جزیره دورافتاده در اقیانوس “آرام ” گیر افتاده بودند، بعد از نوشتن کلمه “کمک” بر روی زمین با استفاده از شاخ‌وبرگ درخت نخل، نجات پیدا کردند. این سه نفر روز دوشنبه هفتۀ گذشته...