۳ مرد جوان در هرات آماج اصابت گلوله قرار گرفتند

۳ مرد جوان در هرات آماج اصابت گلوله قرار گرفتند

۳ مرد جوان در ولایت هرات آماج تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. پیکر این ۳ جوان به بیمارستان مرکزی هرات انتقال داده‌شده و تحت درمان قرار دارند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی به تلویزیون چکاد گفت که...