۳ مخفیگاه حقانی در لوگر کشف شد

۳ مخفیگاه حقانی در لوگر کشف شد

موظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات جداگانه‌ای در ولسوالی‌های ازره و خوشی ولایت لوگر سه مخفیگاه سلاح و مهمات شبکه تروریستی حقانی را کشف کردند. در خبرنامه‌ای که ریاست امنیت ملی امروز منتشر کرده در مورد این...