۳ تن درنتیجه اختلافات خودی در ولسوالی شیندند هرات کشته شدند

۳ تن درنتیجه اختلافات خودی در ولسوالی شیندند هرات کشته شدند

عبدالاحد خان ولسوال ولسوالی شیندند در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت که اعضای دو خانواده مربوط یک قوم روز گذشته در مرکز این ولسوالی باهم درگیر شدند که درنتیجه از دو طرف ۳ تن ازجمله یک زن کشته شدند. این مسئول حکومت گفت که...