۳۵۰ سردخانه در ولایت پروان اعمار شد

۳۵۰ سردخانه در ولایت پروان اعمار شد

وزارت زراعت افغانستان برای حفظ محصولات زراعتی ولایت پروان در حدود ۳۵۰ سردخانه را در این ولایت اعمار کرد. مسئولان این وزارت گفتند، این پروژه به کمک مالی جاپان عملی شده که درنتیجه آن محصولات زراعتی می‌توانند در وقتش و...