۳۰ درصد مهاجران غیرقانونی در آلمان مصروف کار شدند

۳۰ درصد مهاجران غیرقانونی در آلمان مصروف کار شدند

کارشناسان آلمانی می‌گویند که بیش از ۳۰ درصد از پناهجویانی که در سال ۲۰۱۵ خود را به آلمان رسانده‌اند، اکنون در این کشور به‌طور غیرقانونی کار می‌کنند. در گزارشی که به نقل از کارشناسان آلمانی در وب‌سایت "NDR" به نشر رسیده،...