۲۷ هزار نفر در قسمت آموزش و پرورش اخراج شدند

۲۷ هزار نفر در قسمت آموزش و پرورش اخراج شدند

ترکیه اعلام کرد در پی کودتای نافرجام ماه گذشته، مجوز کار بیش از ۲۷ هزار نفر را که در حوزه آموزش مشغول به فعالیت بودند، لغو کرده است. این خبر در ارتباط با تحقیقات درباره جنبش فتح الله گولن، اعلام شده است. عصمت ایلماز، وزیر...