۲۳ پروژه سرک‌سازی، به امضا رسید

۲۳ پروژه سرک‌سازی، به امضا رسید

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات، امروز در حضور رسانه‌ها ۲۳ قرارداد پروژه انکشافی را به ارزش ۵۰۳ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی با شماری از شرکت‌های خصوصی به امضا رساند. آقای درانی که در نشست خبری در این زمینه صحبت...