۲۲ نفر به جرم نگهداری اسلحه و مهمات در هرات بازداشت شدند

۲۲ نفر به جرم نگهداری اسلحه و مهمات در هرات بازداشت شدند

در خبرنامه‌ای که از سوی پولیس هرات به نشر رسیده آمده است که مأموران مدیریت استخبارات این مرکز موفق به کشف مقدار زیادی مواد منفجره و مهمات شده‌اند. این مقدار مهمات که در عملیات جداگانه‌ای به دست آمد به گفته مقام‌های...