۲۱ پروژۀ انکشافی در ارزگان، به بهر برداری سپرده شد

۲۱ پروژۀ انکشافی در ارزگان، به بهر برداری سپرده شد

۲۱ پروژۀ انکشافی به هزینه بیش از ۳۹ میلیون افغانی در ولسوالی‌های ترینکوت، چوره و گذاب ولایت ارزگان به بهره‌برداری سپرده شد. مسؤول ساحوی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت ارزگان گفت: «این ۲۱ پروژه...