نشست مشترک پایگاه‌های ۲۰۷ ظفر و ۲۱۵ میوند در اردوگاه آیساف در زون غرب

نشست مشترک پایگاه‌های ۲۰۷ ظفر و ۲۱۵ میوند در اردوگاه آیساف در زون غرب

نشست مشترک پایگاه ۲۰۷ ظفر و ۲۱۵ میوند در اردوگاه آموزشی آیساف در زون غرب راه‌اندازی شد. نجیب الله نجیبی، سخنگوی پایگاه ۲۰۷ ارتش در زون غرب به تلویزیون چکاد گفته است که در این نشست مشترک روی اجرای عملیات مشترک، تامین...