۲۰۰ زن در هرات جواز رانندگی گرفته‌اند

۲۰۰ زن در هرات جواز رانندگی گرفته‌اند

مسئولان ادارۀ ترافیک هرات، با بیان اینکه زنان در این ولایت بیشتر از مردان مقررات ترافیکی را رعایت می‌کنند، می‌گویند که در سال جاری بیش از ۲۰۰ زن موفق شده‌اند جواز رانندگی بگیرند. سمونیار محمد اکبر آمر تعلیم وتربیه...