۲٫۷ درصد از مردم کشور را معلولین تشکیل می‌دهند

۲٫۷ درصد از مردم کشور را معلولین تشکیل می‌دهند

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین اعلام کرده است که ۲٫۷ درصد از مردم کشور را معلولین تشکیل می‌دهند. جمیله افغانی، معین شهدا و معلولین این وزارت در کنفرانس ملی اشخاص دارای معلولیت گفته است: "اکنون در کشور ۲،۷ در صد...