۱۸ کارمند معارف بامیان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند

۱۸ کارمند معارف بامیان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند

محکمۀ شهری ولایت بامیان از محکوم شدن ۱۸ کارمند ریاست معارف این ولایت به حبس و جزای نقدی خبر می‌دهد. این افراد هرکدام‌شان به سه، الی شش سال حبس و ۳٫۳ الی ۸٫۹ میلیون افغانی جزای نقدی محکوم‌شده‌اند. گفته‌شده در میان این...