۱۷ خبرنگار در ترکیه به حبس محکوم شدند

۱۷ خبرنگار در ترکیه به حبس محکوم شدند

یک محکمه استانبول ۱۷خبرنگار ترک را به اتهام ارتباط با شخصیت مذهبی ترکیه فتح الله گولن به حبس محکوم نمود. حکومت ترکیه فتح الله گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام در این کشور متهم می‌سازد. نظر به گزارش رسانه‌های ترکیه...