۱۶ طالب در عملیات یک شبانه روز گذشته کشته شدند

۱۶ طالب در عملیات یک شبانه روز گذشته کشته شدند

در عملیات مشترک پاک‌سازی نیروهای امنیتی کشور طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶ تن از شورشیان کشته شدند. این عملیات به هدف سرکوب طالبان در ولایت‌های ننگرهار، سمنگان، تخار، قندوز، فاریاب، بلخ، قندهار، زابل، غزنی، پکتیکا، پکتیا و...