۱۵۵ داوطلب در هرات برای برنده شدن در آکادمی هوایی ارتش رقابت کردند

۱۵۵ داوطلب در هرات برای برنده شدن در آکادمی هوایی ارتش رقابت کردند

امروز برای اولین بار آزمون جذب خلبان به نیروهای هوایی ارتش کشور در هرات آغاز شد. در این آزمون بیش از ۱۵۰ تن اشتراک کردند اما ۲۴ تن انتخاب می‌شوند و برای مدت ۴ سال آموزش‌های ویژه خلبانی را فرامی‌گیرند. در همین حال جنرال...