۱۳ میلیون اختلاس از قرارداد ۱۷ میلیونی در هرات

۱۳ میلیون اختلاس از قرارداد ۱۷ میلیونی در هرات

امین‌الله میهن‌یار، مدیر ترافیک ولایت هرات در مصاحبه اختصاصی به تلویزیون چکاد گفت: «ساختمان جدید مدیریت ترافیک ولایت هرات را به دلیل غیرمعیاری بودن آن، تحویل نمی‌گیرد». آقای میهن‌یار افزود که این ساختمان با نیازهای...