۱۲ چالش سرمایه‌گذاری در کشور شناسایی شد

۱۲ چالش سرمایه‌گذاری در کشور شناسایی شد

بر اساس سندی که از سوی اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌های افغانستان یا "آیسا" تهیه‌شده است، ۱۲ چالش عمده فرا راه سکتور اقتصادی کشور و روند سرمایه‌گذاری شناسایی‌شده و متخصصین این اداره راهکارهایی نیز برای آن‌ها...