۱۲ جنگجو در بادغیس به حکومت پیوستند

۱۲ جنگجو در بادغیس به حکومت پیوستند

یک گروه ۱۲ نفری مخالف دولت در ولایت بادغیس با جنگ‌افزارهای دست داشته‌شان به پروسه صلح پیوستند. مسئولان شورای عالی صلح در بادغیس گفتند: این گروه، پیش‌ازاین در ولسوالی آبکمری و شهر قلعه‌نو فعالیت ضد دولتی داشته...