۱۲۷ تن از زندان مرکزی هرات آزاد شدند

۱۲۷ تن از زندان مرکزی هرات آزاد شدند

امروز ۱۲۷ زندانی از زندان مرکزی ولایت هرات به اساس فرمان رییس‌جمهور آزاد شدند. عبدالله عزیزی مدیر زندان مرکزی هرات گفت: این افراد ۱۷ تن زن و ۱۱۰ تن مرد بودند. وی گفت که این افراد به اساس دو فرمان رییس‌جمهور به...