۱۱ طالب مسلح در هرات از جنگ دست کشیدند

۱۱ طالب مسلح در هرات از جنگ دست کشیدند

یک گروه از مخالفان مسلح در هرات امروز به پروسه صلح یکجا شدند. به گزارش گزارشگر تلویزیون چکاد این افراد امروز در زون ۶۰۶ انصار با حضور والی، فرمانده امنیه هرات و فرمانده زون ۶۰۶ انصار سلاح‌هایشان را به زمین گذاشتند و وعده...