۱۱۰۰ خانواده از مزایای ۱۳ پروژه انکشافی در بادغیس مستفید شدند

۱۱۰۰ خانواده از مزایای ۱۳ پروژه انکشافی در بادغیس مستفید شدند

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات کشور در ولایت بادغیس از گشایش و بهره‌برداری ۱۳ پروژه انکشافی در شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت خبر می‌دهد که این پروژه‌ها به مبلغ بیش از ۱۱ میلیون افغانی از بودجه برنامه همبستگی...