۱۰ کشور عضر اکو در نشست روسای گمرک میزبان افغانستان بودند

۱۰ کشور عضر اکو در نشست روسای گمرک میزبان افغانستان بودند

هفتمین نشست روسای گمرک ۱۰ کشور عضو اکو با حضور افغانستان امروز در تهران آغاز می‌شود. این نشست روسای گمرک کشورهای عضو اکو با هدف ارتقای همکاری‌های گمرکی، تسهیل و توسعه تجارت و مبارزه با تخلفات و قاچاق امروز با حضور...