۱۰ هزار کودک مهاجر در اروپا ناپدید شدند

۱۰ هزار کودک مهاجر در اروپا ناپدید شدند

واحد اطلاعات پولیس اتحادیۀ اروپا (یوروپل) روز گذشته گفت که بیش از ۱۰ هزار کودک پناه‌جو پس از ورود به اروپا احتمالاً ناپدیدشده‌اند. یوروپل نسبت به بهره‌برداری جنسی از این کودکان از سوی باندهای تبهکار نیز هشدار داده...