۱۰ سال حبس برای یک “خواننده زیرزمینی” در ایران

۱۰ سال حبس برای یک “خواننده زیرزمینی” در ایران

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، می‌گوید یک "خواننده زیرزمینی" در ایران به مجازات شلاق و حبس محکوم شده است. آقای دولت آبادی گفته است: "به موجب حکم صادره از محاکم تهران، یکی از خوانندگان زیرزمینی به ده سال حبس و ۷۴...