۱۰۸ سال زندان، جرم تجاوز به ۳۰ کودک

۱۰۸ سال زندان، جرم تجاوز به ۳۰ کودک

یک مرد ترکی به دلیل تجاوز بر کودکان پناهجو، به ۱۰۸ سال زندان محکوم شد. دادگاهی در ترکیه، این مرد را که "ایردل" نام دارد به دلیل تجاوز به ۳۰ کودک، به ۱۰۸ سال زندان محکوم کرد. در حکم این دادگاه آمده است که این مرد به‌عنوان...