۱۰۰ هزار پناهجو طی ماه های اخیر از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند

۱۰۰ هزار پناهجو طی ماه های اخیر از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پاکستان اعلام کرد در چند ماه اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار مهاجر افغان به صورت داوطلبانه به کشورشان بازگشته اند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهدگان درپاکستان در گزارش...