۱۰۰۰ کارگر عربستانی از کار بی‌کار شدند

۱۰۰۰ کارگر عربستانی از کار بی‌کار شدند

شرکت عربستانی شورون، در پی عدم وصول مطالبات خود از وزارت نفت عربستان و بروز بحران مالی در این شرکت، مجبور شد تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج کند. باگذشت چندین ماه از توقف فعالیت‌های شرکت سعودی شورون در منطقه بی‌طرف...