یک گروه آدم‌ربا در پروان به دام ریاست امنیت افتاد

یک گروه آدم‌ربا در پروان به دام ریاست امنیت افتاد

موظفین امنیت ملی یک گروه ۶ نفری آدم‌ربا را از ولایت پروان بازداشت کردند. ریاست امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای گفته که در این گروه، یک زن نیز شامل بوده است و با توجه به ارتباط با والی نام نهاد طالبان در پروان، قصد انجام اعمال...